Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w pracowni Instytutu Slawistyki PAN przy ulicy Jaracza 6/12.

Na zebraniu dr Jakub Banasiak wygłosi referat pt „O dwóch typach argumentów propozycjonalnych w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową: na materiale języka polskiego i bułgarskiego”.