Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 14 stycznia 2020 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa  i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 12.15 w Bibliotece IRWiR PAN (ul. Nowy Świat 72, II piętro w Pałacu Staszica, sala nr 274). Dr Katarzyna Glinianowicz wygłosi referat nt. „O urządzeniu seksualności w Galicji. Podsumowanie projektu badawczego”.

Europejska modernizacja przełomu XIX i XX wieku spowodowała, że także w najbardziej zacofanej prowincji monarchii habsburskiej, Galicji, zaczęto konstruować ogarniającą wszystkie warstwy społeczne wiedzę na temat seksualności. Demokratyzacja, nadanie praw wyborczych męskim przedstawicielom chłopstwa, emancypacja kobiet, sekularyzacja, kryzys konserwatywnych elit – szlachty polskiej i duchowieństwa ruskiego – wpłynęły na to, że dyskurs seksualności stawał się nie tylko elementem spajającym społeczeństwo, istotnym czynnikiem formowania wspólnot narodowych, ale także efektywnym narzędziem nadzoru nad intymnością jednostki. A ta miała współtworzyć zdrowe społeczeństwo i silny naród. Literatura, artystycznie sublimując życie seksualne Galicjan, nadzorowała lub opierała się normom wdrażanym przez narracje władzy.

W swoim wystąpieniu zaprezentuję efekty projektu badawczego pn. „Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku”, który  realizowałam od roku 2016 do 2019. Jego celem była analiza sposobów uobecniania się obyczajowości erotycznej w literaturach galicyjskich lat 1860–1914. Przedstawię zatem czynniki formujące reprezentacje seksualności. Wskażę miejsce tych reprezentacji w galicyjskim życiu społecznym i politycznym. Postaram się również wykazać, że dzisiejsze formy wiedzy-władzy-rozkoszy Polaków i Ukraińców można rozumieć właśnie przy pomocy seksualności galicyjskiej epoki Habsburgów.