Zawiadomienie o śmierci Pana Profesora Wojciecha Burszty

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Wojciecha Józefa Bursztę, wielkiego humanistę, wybitnego antropologa kultury, eseistę i krytyka kultury, autora ponad 400 prac naukowych, wykładowcę, promotora w wielu przewodach doktorskich.

Profesor Wojciech Józef Burszta był odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP. Był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN. W latach 2004–2018 był kierownikiem Zakładu Badań Narodowościowych w Instytucie Slawistyki PAN. Pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa.” Wykładał na Studiach Doktoranckich w Instytucie Slawistyki PAN. W latach 2017–2020 kierował grantem  „Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956–1989”, afiliowanym w naszym Instytucie.

Był naszym najdroższym kolegą, zawsze chętnym do pomocy i zaangażowanym w sprawy nauki.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Dyrekcja, rada naukowa i pracownicy Instytutu Slawistyki PAN