Projekty POLONEZ BIS 2 w IS PAN: „Władza i tożsamość w rosyjskojęzycznym dyskursie politycznym: przypadek Białorusi”

Prezentujemy badania realizowane w Instytucie Slawistyki PAN w ramach grantu POLONEZ BIS 2 Narodowego Centrum Nauki:

Dr Anton Dinerstein z Białorusi realizuje w Instytucie projekt pt. „Power and identity in Russian-language political discourse: the case of Belarus” („Władza i tożsamość w rosyjskojęzycznym dyskursie politycznym: przypadek Białorusi”). Opiekunem projektu ze strony IS PAN jest dr hab. Anna Engelking prof. IS PAN.

Opis projektu:

Niniejszy projekt badawczy ma na celu zrozumienie, w jaki sposób kluczowe pojęcia polityczne, takie jak „władza”, „suwerenność”, „państwo” i powiązane z nimi terminy kulturowe, takie jak „naród” i „kraj”, które są używane w rosyjskojęzycznym dyskursie politycznym i codziennych interakcjach dotyczących polityki przy użyciu języka rosyjskiego, wpływają na sposób, w jaki ludzie w krajach postsowieckich, takich jak Białoruś, rozumieją politykę. W rezultacie, projekt ma na celu pokazanie, w jaki sposób rosyjskojęzyczny dyskurs polityczny występujący w codziennych interakcjach i komunikacji publicznej na temat polityki przyczynia się do budowania znaczenia polityki i tożsamości we współczesnej Białorusi.

Proponowany projekt bada, w jaki sposób istniejący język polityczny i dyskurs, który jest tworzony w oparciu o ten język, stają się jednym ze sposobów utrzymywania i kwestionowania społecznych, kulturowych i politycznych realiów na Białorusi. Projekt bada również, w jaki sposób idee dotyczące wspólnych działań, relacji i tożsamości są przekazywane poprzez codzienne interakcje dotyczące polityki.

Projekt ten ma kilka celów badawczych:

  1. Wyjaśnienie, w jaki sposób polityka jest dyskursywnie konstruowana w białoruskim dyskursie politycznym i codziennych interakcjach dotyczących polityki.
  2. Wyjaśnienie, w jaki sposób rozumienie polityki może być kształtowane przez użycie rosyjskojęzycznych terminów politycznych, które są używane do argumentacji politycznej zarówno przez urzędników, jak i ogół obywateli Białorusi.
  3. Pokazanie, w jaki sposób obecne rozumienie polityki oparte na dyskursie politycznym i codziennych interakcjach dotyczących polityki jest związane z lokalnym kontekstem historycznym i kulturowym.
  4. Zaproponowanie bardziej kompleksowych sposobów podejścia i rozumienia polityki w społeczeństwie białoruskim i postsowieckim zarówno dla osób mieszkających w kraju, jak i dla tych, którzy mieszkają poza Białorusią.
  5. Przyczynienie się do krajowego i międzynarodowego dialogu związanego z Białorusią i, być może, z innymi postsowieckimi przestrzeniami.
Dr Anton Dinerstein. Fot. archiwum prywatne.

Dr Anton Dinerstein — pochodzi z Białorusi. Obecnie jest stypendystą programu POLONEZ BIS i głównym badaczem w dwuletnim projekcie zatytułowanym „Władza i tożsamość w rosyjskojęzycznym dyskursie politycznym: Przypadek Białorusi”, którego gospodarzem jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W szerszym zakresie badania dr Dinersteina koncentrują się na dyskursie politycznym, kreatywności publicznej, zmianach społecznych i transformacji kulturowej we współczesnej Białorusi. Jego badania dotyczą tożsamości, rytuałów kulturowych i mitologii społecznej odzwierciedlonych w codziennej komunikacji. Posiada doktorat z komunikacji (kierunek: kultura i interakcje społeczne); jest magistrem dziennikarstwa i mediów elektronicznych oraz magistrem socjologii politycznej i badań politycznych.

Dr Anton Dinerstein. Fot. Zofia Świrek.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Więcej informacji na temat konkursu i wyników znajduje się na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-12-06-wyniki-opus23-preludium21-polonezbis2 

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close