Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, Warszawa, 4 lutego 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa  Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 12.15 w Bibliotece IRWiR PAN (ul. Nowy Świat 72, II piętro w Pałacu Staszica, sala nr 274). Podczas seminarium dr Małgorzata Kasner wygłosi referat pt. Oswajanie miasta. Litewski dyskurs miejski na łamach almanachów „Veidai” (1985-1990), „Regnum” (1991-1992), „Sietynas” (1988-1991), „Miestelėnai” (1991,1995,1999)

Tematem wystąpienia będzie dyskurs miejski (głównie wileński) podejmowany przez litewskie środowiska intelektualno-artystyczne skupione wokół pism: „Veidai” [Oblicza, 1985-1990] i „Regnum” [1991-1992], „Sietynas” [Plejady, 1988-1991]), „Miestėlenai” [Miastowi, 1991, 1995, 1999], na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Najintensywniejsza działalność wymienionych almanachów przypadła na okres przemian społeczno-politycznych: schyłek Litewskiej SRR, okres Sąjūdisu (Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy) i początek transformacji ustrojowej niepodległej Republiki Litewskiej. Sytuacja gwałtownej „eksplozji pamięci”, wypełnianie „białych plam”, dyskusji tożsamościowych, nasilenie konfliktów personalno-ideologicznych, a także swoistego chaosu politycznego, społecznego i kulturalnego – wszystko to stworzyło nowe warunki dla zaistnienia wolnej (uwalniającej się) od ideologii dyskusji obywateli Republiki Litewskiej. Jedną z najbardziej aktualnych w tym kontekście kwestii była (re)konstrukcja zerwanych więzi kulturowych z własną kulturą narodową oraz dziedzictwem europejskim, a „wieloimienna” i wielokulturowa stolica odradzającego się państwa litewskiego zajęła w tym procesie istotne miejsce.