Otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, 6 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 12 w siedzibie Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Dr Małgorzata Kasner wygłosi referat nt. „O literackim dyskursie pamięci w przestrzeni miasta (na przykładzie współczesnego Wilna)”.

Czytaj dalej

Wykład prof. Lilli Moroz-Grzelak w Sofii

Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN wystąpiła w Sofii z wykładem: „Preludium niepodległości. Wsparcie Bułgarii w perspektywie prasy polskiej lat 1914–1918”. Na podstawie materiałów prasowych z okresu poprzedzającego dzień 11 listopada 1918 r. badaczka przedstawiła obraz polskich zabiegów o bułgarskie wsparcie dla kwestii państwowej niepodległości. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na rolę, jaką w procesie nagłaśniania sprawy polskiej odegrał organ Naczelnego Komitetu Narodowego „Wiadomości Polskie”. Podkreśliła, iż zamieszczane w piśmie informacje, od krótkich notatek po analizy i materiały bułgarskie, dokumentują nie tylko polską aktywność w tym zakresie, ale odzwierciedlają także postępujące zainteresowanie Bułgarów Polską. Prof. L. Moroz-Grzelak wskazała też na znaczenie działań, jakie w nawiązywaniu współpracy podejmował Tadeusz Stanisław Grabowski (1881–1975), który swe teksty zamieszczał na łamach „Wiadomości Polskich”. Ten wybitny slawista, dyplomata, po II wojnie światowej profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, istotę współpracy międzynarodowej, poza aktywnością polityczną, widział w przybliżaniu i wzajemnym poznawaniu kultur, z literaturą jako ich najważniejszym elementem.

Czytaj dalej

Wizyta studyjna prof. Renaty Jambrešić Kirin w IS PAN

W październiku br. w Instytucie Slawistyki PAN gościła prof. Renata Jambrešić Kirin, chorwacka etnolożka i antropolożka, badaczka historii kobiet na Bałkanach. Celem wizyty – zainicjowanej i przygotowanej przez dr Ewę Wróblewską-Trochimiuk – było nawiązanie instytucjonalnej współpracy między IS PAN oraz Instytutem Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Banasiaka

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2018 roku o godz. 15 w sali nr 006 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Banasiaka.

Tytuł rozprawy: „Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)”.

Promotor: dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska.

Recenzenci:

  • Dr hab. Agnieszka Zatorska, prof. UŁ
  • Dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, prof. AHE.

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN  przy ul. Bartoszewicza 1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie Przewody doktorskie.

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka uhonorowana złotym medalem Blaže Koneskiego

Macedońska Akademia Nauk i Sztuk nagrodziła polską badaczkę, slawistkę i macedonistkę, prof. dr hab. Jolantę Sujecką, Złotym Medalem Blaže Koneskiego (златен медал, меѓународно признание Блаже Конески) za „szczególny wkład w propagowanie macedońskiego języka, literatury i kultury w świecie”. Nagroda jest najwyższym odznaczeniem, jakie może otrzymać zagraniczny uczony. Wśród uhonorowanych tą nagrodą byli między innymi: dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. UW (2009), dr hab. Jan Sokołowski, prof. UWr. (2010) i prof. dr hab. Irena Sawicka (2014). 9 października 2018 roku w Skopju odbyło się uroczyste wręczenie nagrody.

Czytaj dalej

Wykonawczynie projektu „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy” na Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej

Pod koniec września (22.09) we Wrocławiu odbył się VI Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej. Jak podaje Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, we wrocławskiej Hali Stulecia zgromadziło się tego dnia od 6 do 7 tys. ludzi, a na scenie wystąpiło aż 450 artystów. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania projektu naukowego „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy”, afiliowanego w Instytucie Slawistyki PAN i na Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Prezentacja miała charakter popularnonaukowy i odbyła się dzięki uprzejmości Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, który zaprosił uczestników festiwalu na spotkanie ze świadkami czasu. Debacie towarzyszyły prelekcje dr hab. Felicji Księżyk, prof. UO i dr Ireny Prawdzic z IS PAN.

Celem projektu jest opis polsko-niemieckiego bilingwizmu w Polsce i w Niemczech na podstawie biografii językowych ludzi dwujęzycznych oraz analiza wzajemnego wpływu obu języków. Efektem badań będzie korpus językowy polsko-niemieckiego bilingwizmu, monografia, dwie prace doktorskie oraz publikacje m.in. w polskich i niemieckich czasopismach naukowych.

Zgodnie z harmonogramem w tym roku pary naukowców z Polski i z Niemiec przeprowadziły wywiady z przedstawicielami najstarszej generacji osób dwujęzycznych w Polsce. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie podobnych wywiadów z reprezentantami średniego pokolenia, którzy w latach 70. i 80. wyemigrowali z Polski do Niemiec i tam postanowili zostać. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

IP

Zaproszenie na otwarte seminarium prof. Renaty Jambrešić Kirin

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW zapraszają na gościnne seminarium prof. Renaty Jambrešić Kirin (Instytut Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu) pt. „Između straha, ponosa i predrasuda: humorne reprezentacije hrvatske predsjednice”, który odbędzie się 12.10.2018, godz. 11.30. w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (s. 11a).

Otwarte zebranie naukowe, Poznań, 16 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe, które odbędzie się 16 października o 11.30 w poznańskiej siedzibie IS PAN przy ul. Błękitnej.

Referat pt.:

„Nekropolie piastowskie na Śląsku jako symbole trwania pamięci o dynastii”

przedstawi dr Wojciech Mądry.

Dr Agnieszka Kaim laureatką konkursu Miniatura 2

Dr Agnieszka Kaim znalazła się na liście laureatów konkursu Miniatura 2 Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem naukowym projektu „Przypadkowy Bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej” jest opracowanie studium dwukulturowości Konstantego Borzęckiego, polskiego emigranta, konwertyty, Mustafy Dżelaleddina Paszy (1826–1876), który sformułował społeczne i polityczne koncepcje nowoczesnego narodu tureckiego oraz turoaryjską koncepcję etnogenezy Turków. Ta zaś weszła w skład kemalistowskiej ideologii politycznej i narodowościowej twórcy Republiki Tureckiej, Atatürka (1923).

Przedmiotem badania będą materiały dotyczące Borzęckiego, przede wszystkim korespondencja Agencji Wschodniej, dekrety sułtańskie i korespondencja jego syna, osmańskiego generała, Envera Paszy. Dokumenty te pozwolą prześledzić proces transgresji człowieka i ideologa, który skutecznie przetransponował rozwiniętą w Polsce z tradycji „arystokratycznego” republikanizmu (XVIII w.) zachodnią „oświeceniową” i opartą na obywatelstwie koncepcję narodu na grunt osmańskiej Turcji.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close