Fulbright Senior Award – nagroda dla dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej

Wśród 24 pracowników naukowych z całej Polski, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyjadą na stypendium im. J. Williama Fulbrighta do Stanów Zjednoczonych, znalazła się badaczka z Instytutu Slawistyki PAN, dr Karolina Ćwiek-Rogalska. Stypendium zostało przyznane naukowczyni na okres sześciu miesięcy – badaczka będzie pracowała nad projektem naukowym dotyczącym nowych sposobów badania wysiedleń ludności niemieckiej i niemieckojęzycznej na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Stypendium będzie realizowane na Wydziale Geografii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.

Czytaj dalejFulbright Senior Award – nagroda dla dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej

Instytut Slawistyki PAN w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland”

Instytut Slawistyki PAN znalazł się w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach programu w latach 2018–2020 realizowany będzie projekt „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych”.

Czytaj dalejInstytut Slawistyki PAN w gronie beneficjentów programu „Welcome to Poland”

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka uhonorowana złotym medalem Blaže Koneskiego

Macedońska Akademia Nauk i Sztuk nagrodziła polską badaczkę, slawistkę i macedonistkę, prof. dr hab. Jolantę Sujecką, Złotym Medalem Blaže Koneskiego (златен медал, меѓународно признание Блаже Конески) za „szczególny wkład w propagowanie macedońskiego języka, literatury i kultury w świecie”. Nagroda jest najwyższym odznaczeniem, jakie może otrzymać zagraniczny uczony. Wśród uhonorowanych tą nagrodą byli między innymi: dr hab. Krzysztof Wrocławski, prof. UW (2009), dr hab. Jan Sokołowski, prof. UWr. (2010) i prof. dr hab. Irena Sawicka (2014). 9 października 2018 roku w Skopju odbyło się uroczyste wręczenie nagrody.

Czytaj dalejProf. dr hab. Jolanta Sujecka uhonorowana złotym medalem Blaže Koneskiego

Dr Agnieszka Kaim laureatką konkursu Miniatura 2

Dr Agnieszka Kaim znalazła się na liście laureatów konkursu Miniatura 2 Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem naukowym projektu „Przypadkowy Bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej” jest opracowanie studium dwukulturowości Konstantego Borzęckiego, polskiego emigranta, konwertyty, Mustafy Dżelaleddina Paszy (1826–1876), który sformułował społeczne i polityczne koncepcje nowoczesnego narodu tureckiego oraz turoaryjską koncepcję etnogenezy Turków. Ta zaś weszła w skład kemalistowskiej ideologii politycznej i narodowościowej twórcy Republiki Tureckiej, Atatürka (1923).

Przedmiotem badania będą materiały dotyczące Borzęckiego, przede wszystkim korespondencja Agencji Wschodniej, dekrety sułtańskie i korespondencja jego syna, osmańskiego generała, Envera Paszy. Dokumenty te pozwolą prześledzić proces transgresji człowieka i ideologa, który skutecznie przetransponował rozwiniętą w Polsce z tradycji „arystokratycznego” republikanizmu (XVIII w.) zachodnią „oświeceniową” i opartą na obywatelstwie koncepcję narodu na grunt osmańskiej Turcji.